محصولات صنعتی / Industrial Products

حالت نمایش نمایش جدول نمایش لیست

 • سری صنعتی USB
 • نام مدل UFD-I50
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(1 رای)

 • سری صنعتی USB
 • نام مدل IDE IFM-I70
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(0 رای‌ها)

 • سری صنعتی USB
 • نام مدل IDE IFM-I60
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(1 رای)

 • سری صنعتی USB
 • نام مدل IDE IFM-I20
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(1 رای)

 • سری صنعتی USB
 • نام مدل SATA IFM-I20
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(1 رای)

 • سری صنعتی USB
 • نام مدل SATA IFM-I30
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(0 رای‌ها)

 • سری صنعتی Flash Card
 • نام مدل Micro SD-I50
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(0 رای‌ها)

 • سری صنعتی Flash Card
 • نام مدل Astro-SP01
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(0 رای‌ها)

 • سری صنعتی Flash Card
 • نام مدل SD-I30
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(0 رای‌ها)

 • سری صنعتی Flash Card
 • نام مدل SDI321
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(0 رای‌ها)

 • سری صنعتی SATA
 • نام مدل SATA SLIM-I51
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(1 رای)

 • سری صنعتی SATA
 • نام مدل mSATA-I30
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(1 رای)

 • سری صنعتی SATA
 • نام مدل MSA 300S
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(0 رای‌ها)

 • سری صنعتی PATA
 • نام مدل IDE SSD-I20
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(0 رای‌ها)

 • سری صنعتی SATA
 • نام مدل SATA SSD-I21
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(0 رای‌ها)

 • سری صنعتی SATA
 • نام مدل SATA SSD-I30
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(1 رای)

 • سری صنعتی SATA
 • نام مدل SATA SSD 300S
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(0 رای‌ها)

 • سری صنعتی SATA
 • نام مدل SATA SSD 300R
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(0 رای‌ها)

 • سری صنعتی Flash Card
 • نام مدل SDI721
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(0 رای‌ها)

 • سری صنعتی Flash Card
 • نام مدل CFX311
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(1 رای)

 • سری صنعتی Flash Card
 • نام مدل CFast-I51
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(0 رای‌ها)

 • سری صنعتی Flash Card
 • نام مدل CF-I30
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(1 رای)

 • سری صنعتی Flash Card
 • نام مدل CF-I30
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(0 رای‌ها)

 • سری صنعتی Flash Card
 • نام مدل CF-I20
 • ویژگی ها
 • شرکت سازنده درایو اس اس دی سیلیکون پاور / Silicon Power
امتیاز
(0 رای‌ها)
دفاتر خدمات پس از فروش متین
آدرس دفاتر خدمات گارانتی شرکت داده پرداز رایانه متین در سراسر کشور
استخدام
استخدام در متین
شرکت متین در تهران و شهرستانها اقدام به جذب نیرو می کند
نمایندگی
نمایندگی متین
فرم اطلاعات واحد تجاری نامزد اعطای نمایندگی داده پرداز رایانه متین   .
اطلاعیه متین
با شرکت در نظرسنجی سیلیکون پاور از جوایز ارزشمند آن بهره مند شوید