راهنمای استفاده از سامانه وضعیت کالای قبض شده در دفاتر گارانتی متین

برای پیگیری وضعیت کالای قبض شده در دفاتر خدمات پس از فروش به آدرس http://gua.matin.ir/Consoles/WorkShopCenter/  و با کلیک بر روی پیگیری روند تعمیر محصول مشتری وارد بخش مورد نظر بشوید.

سپس صفحه ای مطابق شکل زیر باز می شود:

 

 

در این صفحه با استفاده از شماره قبض پذیرش و کد مکمل و یا با استفاده از شماره سریال موجود در قبض پذیرش میتوانید پیگیر وضعیت کالای خود را مشاهده نماید.

صفحه وضعیت فعلی کالا

در این صفحه با استفاده از دکمه اطلاعات پذیرش به اطلاعات محصول پذیرش شده دسترسی خواهید داشت. در صورتی که کالای مشتری تعویض شده باشد اطلاعات محصول تعویضی نیز در این کادر نمایش داده خواهد شد.

 

اطلاعات کامل محصول پذیرش شده

 

با استفاده از دکمه  فاکتور سرویس میتوانید وضعیت سرویس و تعمیرات کالا را مشاهده کنید. در صورتی که هزینه های سرویس کالا  شامل گارانتی باشد در ستون هزینه های گارانتی (1) و در صورتی که کالا خارج از پروسه گارانتی خدمات داده شده باشد، هزینه های پرداختی مشتری در ستون هزینه های غیر گارانتی (2) نمایش داده خواهد شد.

فاکتور سرویس کالای مشتری