قرعه کشی جشنواره شگفت انگیز هاردهای اپیسر

قرعه کشی جشنواره هاردهای اپیسر در 16بهمن ماه 1398 برگزار میگردد.

از کجا بخرم؟! قوانین و مقررات

جشنواره شگفت انگیز هارد های اپیسر

جوایز این جشنواره شامل 2 دستگاه پراید، 2 دستگاه موتور برقی و 20 میلیون تومان برای 20 نفر

 

مارا دنبال کنید!

جشنواره شگفت انگیز هارد های اپیسر

جوایز این جشنواره شامل 2 دستگاه پراید، 2 دستگاه موتور برقی و 20 میلیون تومان برای 20 نفر

مراسم قرعه کشی هاردهای اپیسر،در روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲ برگزار گردید.

گزارش مراسم قوانین و مقررات

اهدای جوایز برندگان جشنواره

آقایان اسدی نیا و شاقاسی برندگان خوش شانس دو دستگاه موتور سیکلت برقی از مشهد

آقایان احمدی و نیک پژوه برندگان خوش شانس دو دستگاه خودروی پراید از تهران

با سه حرکت در قرعه کشی شرکت کنید!

با سه حرکت در قرعه کشی شرکت کنید!

جوایز جشنواره

دو دستگاه موتور برقی

دو دستگاه خودرو پراید

20 میلیون تومان برای 20 نفر