هولوگرام متین

نکات مهم:

  • کلیه اجناس فاقد هولوگرام، به منزله اجناس گارانتی متفرقه (واردات متفرقه) محسوب شده و فاقد خدمات شرکت داده پرداز رایانه متین می‌باشد.
  • کلیه هولوگرام‌های مشابه یا جعلی و کلیه هولوگرام‌های مخدوش، پاره، ناقص، باطل شده، ذوب شده این شرکت بر روی اجناس، فاقد خدمات این شرکت می‌باشد.
  • کلیه اقلامی که تاریخ مندرج بر روی هولوگرام آنها از مدت گارانتی کالا قدیمی‌تر باشد فاقد ارزش بوده و از خدمات این شرکت بی بهره می‌باشند.

لذا اکیداً توصیه می‌شود در هنگام خرید از وجود هولوگرام سالم بر روی قطعه، بسته بندی و برچسب یا کارت گارانتی کالا اطمینان حاصل نموده و تا پایان مدت گارانتی از آن هولوگرام به خوبی مراقبت فرمایید.

هولوگرام محصولات متین بر روی کالا

نمونه هولوگرام‌های قدیمی‌تر قابل قبول

هولوگرام های مخدوش و غیر قابل قبول

نمونه های دیگر